Practica el Xinès
coneixent gent de la teva localitat

Els nostres recursos

INTERCANVI LINGÜISTIC

La comunicació entre diferents persones, ens permet desenvolupar-nos socialment i emocionalment, facilitant així l'obertura de nous coneixements.
El Xinès és un idioma complex, amb un aprenentatge no lineal, però si compartim l'experiència amb altres persones del mateix interès, es facilita l'aprenentatge i augmenta les ganes de seguir.

Comunicat

Sobre nosaltres

Som alumnes de l'institut INS Baix Camp i en consideració al nombre creixent de ciutadans asiàtics, creiem que és important compartir coneixements i llengües que enriqueixin la nostra comunicació i llibertat per adaptar-nos a un nou espai lingüístic.

Per tant, vam considerar important, desenvolupar un espai a la xarxa que facilités l'aprenentatge ha tothom d'una manera senzilla i divertida.
Gaudim de recursos amb àudio per aprendre xinès i un fòrum per trobar persones de la teva localitat que com a tu l'interessa el Xinès.

Img